FHI strutsar

Kan inte folk få leva som man vill..? Uppenbarligen finns det någon som har en idé om hur man ”skall” leva för att leva lyckligt och glatt. Man skall inte röka, dricka lite, äta lagom av allt, dela hemmadagarna med barnen och så vidare och så vidare.

Dock, när verkligheten kryper på så trycker man huvudet i sanden och fortsätter på sin inslagna väg.

De nationella målen för att motverka alkoholskador har till stor del uppnåtts. Det visar en utvärdering av handlingsplanen för att förebygga alkoholskador och handlingsplanen mot narkotika som Statens folkhälsoinstitut genomfört. Målsättningarna på narkotikaområdet har däremot inte nåtts lika väl.

Dock erkänner VolksHälsoInstitutet att dom är förvånade över detta:

Fler serveringstillstånd, mer tillåtande attityder mot alkohol, fortsatt privatinförsel, internetförsäljning, mer sofistikerad marknadsföring särskilt mot unga; allt är faktorer som borde lett till ökad konsumtion, säger Sven Andréasson, expert vid Statens folkhälsoinstitut. Därför är det glädjande att se att trenden, kanske framför allt hos ungdomar, går mot en mer restriktiv hållning mot alkohol.

Konstigt? Kan det vara så att människor trots allt är lite intelligenta och drar ned på drickandet? Tänk om liberaliseringen gör så att det inte ÄR lika ”fräckt” med alkohol? Att man istället för att släpa hem stora mängder öl från utlandet (vilket gör att man har det lättillgängligt i källaren hemma) så kanske man i större utsträckning köper när man behöver det.

Narkotikapolitiken fungerar dock inte trots att man har informerat och opinionsbildat på samma sätt som av alkoholen. Orsakssambandet är märkligt…

Även Sanna Rayman och PLC tycker till, Sanna är värd att citeras:

Alltså. När det går framåt och bra på ett område är detta framgångar som sker trots att politiken i princip är helfel och motarbetar framgångarna. Men, mär det går bakåt och dåligt, ja då är politiken helt rätt och eventuella bakslag skylls snabbt och lätt på svårtolkade siffror.