Lågvattenmärken kommer alltid från vänster

Det är faktiskt bara från vänster som man på allvar drar paralleller mellan statsminister Fredrik Reinfelt och Sovjetunionens diktator Josef Stalin:

De skulle bort, dessa profitörer på arbetarklassens stat och de skulle ersättas av kollektiva kolchoser. Resultatet av dessa brutala tvångsåtgärder blev en fruktansvärd hungersnöd i Ukraina. Mellan sex och åtta miljoner människor beräknas ha svultit ihjäl dessa svarta år för ungefär 80 år sedan. Även i de områden där Ukrainas svarta jord gav goda skördar gick människor under. Någon individuell prövning existerade inte. Ty som Stalin oförblommerat uttryckte saken; ”den som inte arbetar ska heller inte äta”.

Så kan man uttrycka den så kallade arbetslinjen – vår tids mest använda konsensuspolitiska slagord – i dess mest extrema form. Det är förstås ett svindlande avstånd mellan Stalin och Fredrik Reinfeldt och hans minister för socialförsäkringsfrågor Cristina Husmark Pehrsson (m). Men associationerna går sina egna och obevekliga vägar när jag konfronteras av de skandalösa konsekvenser som ”reformen” för Försäkringskassan bär med sig.

Att kultursidorna får härja fritt (dom skriver sällan om kultur, mest politik) är väl en sak, men då får man se till hålla en viss nivå. Hittat via Axess.