Teledatalagring

Och ni trodde att FRA-lagen var något att gapa om. Tycker nästan att detta är något värre, även fast det är som att välja mellan HIV och Ebola (något värre än pest och kolera alltså). HAX rapporterar om teledatalagring:

Så här sammanfattar utredningen själv lagens krav på vad som skall lagras ”Enkelt uttryckt rör det sig om uppgifter som svarar på frågorna vem kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation användes.”

Lagringen skall gälla data om alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden, all internettelefoni och alla internetuppkopplingar i Sverige. Och uppgifterna skall hållas tillgängliga för myndigheterna i ett års tid.

Detta är värre än FRA-lagen av flera anledningar:

1. Det finns möjlighet att skapa sociogram över en (eller flera personer). Alltså vilka som är i kontakt med vem. Vilket kan innebära att om en misstänkt brottsling ringer hem till dig (ringer fel eller bara på en Blocket-annons) så hamnar du genast i någon myndighets fokus. Eftersom lagen ”bara” lagrar vem som pratade med vem, och när och på vilket sätt, så kan dom inte veta vad ni pratade om. Det kommer att räcka med ”teleadresser med viss anknytning till den misstänkte” – luddigt värre va’?

2. Kostanden för lagringen (uppskattat till ca 20 Mkr per år och 100 Mkr i uppstartskostnader) står naturligtvis tele- och kommunikationsbolagen för, vilket givetvis innebär att den kostaden läggs på oss konsumenter.

3. Risken för ändamålsglidning är ännu större eftersom privata företag och öppna myndigheter (á la Polisen, FK m.fl.) är just öppna, i jämförelse med FRA. visserligen kan man se det från andra hållet också, att om det är öppet så syns missbruk tydligare – men jag vill nog se det som ett steg värre. Det man inte vet har man inte ont av 😉

4. Det kommer inte – som i FRA-lagens fall – att röra sig om spaning efter ”yttre hot”. Nä, mindre brott som exempelvis koppleri, skattebrott och dopning skall kunna spåras.

Hoppas att debatten om detta tar fart snart, så att protesterna kan komma tidigare än FRA-lagen. Då kanske det finns en möjlighet att stoppa detta.

För övrigt så är detta något som ex. justitieminstern Tomas Boström (s) skapade och fick hela EU med sig… mycket möjligt att detta införs iaf, tack vare EUs ”hjälp”.

[HAX]