Effektiv ränta – dåligt mått på SMS-lån

GPs ledare beklagar sig idag över hur SMS-lånen ställer till det för folk. Som vanligt skall folk inte ta ansvar, det nämns bara i förbifarten:

Naturligtvis har varje individ ett ansvar. Föräldrar måste diskutera ekonomi med sina ungdomar. Det kan vidare låta trist och moraliskt, men ju sämre marginaler, desto viktigare att noga se över sin ekonomi. Att göra tråkjobbet med en budget, att se vart pengarna går, om det går att avstå från något för att längre fram kunna unna sig det där andra lilla extra. Att orka säga nej till den omedelbara frestelsen.

Men allt ansvar kan inte läggas på individen. Lånehajarnas samvetslösa verksamhet måste begränsas och hejdas.

Saken är dock det som skrivs i början av ledaren. Här hävdas det att den effektiva räntan på ett SMS-lån är uppemot 1000% ! Detta stämmer fullt och hållet, men hur bra är egentligen måttet ”effektiv ränta”? Enligt Wikipedia:

Med effektiv ränta avses den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet.

Det som gör detta mått väldig orättvisa för SMS-lånen är att den tar hänsyn till den årliga kostnaden vilket inte är aktuellt för ett SMS-lån – tanken är ju att det faktiskt skall betalas tillbaka inom en månad. Tar man exempelvis ”LuckyLoan” så blir kostnaden på ett 3000 kronors-lån 3000+2340 (avgiften) = 5340 kronor. En ränta på 5340/3000 => 178% => 78%. Mycket? Ja, men det är det som man får betala för att risken är hög och att lånet går snabbt att få.