Använda lagen som en markering

Nu har någon tänkt tanken att det skall bli olagligt att i sexuellt syfte kontakta unga på Internet, sk. ”grooming”. Många remissinstanser sågar dock förslaget (bl.a. Lunds Universitet, RFSL och JO) vilket är oerhört sunt. Att bevisa uppsåt för denna typ av ”brott” är oerhört svårt och leder lätt till luddiga anmälningar. Allt leder till att några (både skyldiga och oskyldiga) åker dit och resten slipper undan. Dessutom så kriminaliserar vi en handling som inte ens är på förberedelsestadiet, vilket enligt Per Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet är unikt i Sverige

I ljuset av detta är det ju märkligt att Rikspolisstyrelsen säger att ”lagen kan bli en viktig markering”, vilket känns som ett jäkligt underlig inställning för att komma från den instans som sedan skall utöva lagen. Lagstiftningen skall banne me’ inte användas för att ”markera” saker, det är det regelverk som vår samhälle bygger på och då skall det vara torrt, fyrkantigt och strikt – det är faktiskt det som är definitionen på en rättsstat (enlig mig då).

[SvD] [RFSL]