Nattis kommer inte att stänga

Vänsterpartisten Rossana Dinamarca skriver på Aftonbladet Debatt att Alliansen kommer att stänga alla nattis. Louisep har dock – till skillnad från vänsterpartisten – läst den nya skollagen. Där det inte står något om att stänga nattis.

Grundproblematiken när det gäller barnomsorgen är nämligen den motsatta mot vad vänsterpartiet står för. Vi beskattas hårt för att få en viss service, men är vi inte passar in i ”mallen” (jobbar på kontor, åtta-till-fem, fem veckors semester alltid i juli osv) ja, då faller systemet. Vi får inte det vi betalar för och vi har ingen chans att ta våra pengar och ge till någon annan som kan utföra den tjänst som vi vill ha. Det är bra med höga skatter och offentlig verksamhet – eller inte!

I förslaget till den nya lagen står det att (sid 597-600):

Vi föreslår därför att en be-stämmelse införs med den innebörden att kommunerna under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds ska sträva efter att tillhandahålla omsorg för barn vars föräldrar har förvärvsarbete på s.k. obekväm arbetstid.

[…]

Att sträva efter innebär enligt vårt förslag att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under s.k. obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras

Så vad är problemet? Jo, hon är vänsterpartist och vill slänga lite skit på regeringen eftersom hon vet att ingen orkar kolla fakta. Busted…