Hur mycket betalar du för kulturen?

Nationalekonomen Danne Nordling skriver idag på sin blogg lite om kulturutredningen. Dock är det en liten intressant detalj som borde uppmärksammas:

Efter en hel del letande hittade jag på sidan 270 (pdf) en uppgift att den offentliga sektorn (dvs skattebetalarna) betalar 21,7 miljarder kronor för olika kulturutgifter. Staten svarar för knappt hälften och landstingen för en allt större del av den kommunala delen. Man har också räknat ut vad kostnaden per person blir 2007. Det är ett abstrakt begrepp som omräknat till en tvåbarnsfamilj ger resultatet 9 320 kr (alltså för 4 personer).

Hur mycket kultur tycker du att du får för dom pengarna?

[SvD]