Vem förlorar?

IF Metall har gått med på lönesänkningar, men det är inte riktigt sant… från Blogg: SvD:s ledarredaktion | SvD

IF Metall har nämligen inte accepterat några lönesänkningar. Det nya avtalet öppnar för att ersättningen till de anställda kan reduceras med upp till 20 procent genom överenskommelser lokalt. Men avtalet säger också att ”under motsvarande andel av ordinarie arbetstid ska arbete inte utföras”. Lönen per arbetad timme förblir alltså densamma.

Avtalet kan leda att inkomster blir lägre under en tid, men det leder inte till sänkta löner. Det kan tyckas vara hårklyveri, men det har principiell betydelse – och gör att överenskommelsen ändå inte är ett riktigt så stort genombrott som man kunnat få intryck av.

Så timpenningen är alltså den samma, jobben finns kvar och det finns mer tid över för familj, fritidsintressen eller utbildning. Vem förlorar egentligen?

Gunnar Eriksson på Byggnads tycker dock inte att detta är någon väg att gå:

Vi tycker inte om det här. I LO och fackföreningsrörelsen har vi lovat varandra att inte jobba under vissa nivåer

Nivåer? I arbetstid då? För lönen har ju uppenbarligen inte minskat. Det är kristider och uppgörelsen som IF Metall har gjort är väl en utmärkt kompromiss mellan arbetstagare och -givare.

Läs också: SvD1, SvD2, SvD3