Hallå politiker!

Hyresgästföreningen har ju under de senaste månaderna kört en reklamkampanj för att få politikerna att lägga ännu mer av våra skattepengar på den reglerade och ej fungerande hyresmarknaden. Alternativet marknadshyror får man inte ta i sin mun utan det är politikerna som skall styra (och betala) vart det skall byggas hyresrätter. Anledningen till varför det inte byggs några hyresrätter är just av anledningen att marknaden är prisreglerad. Byggherren kan inte och får inte ta så mycket betalt av sitt bygge – vilket innebär att det inte byggs något alls.

Tidigare har det ju självklart varit så att det har funnits ränteavdrag och diverse annan konstgjord andning – självklart sponsrad från staten och påhejad av Hyresgästsföreningen. Ja, det är ju bättre att staten betalar än våra medlemmar.

Dock skapar marknadshyror en svart marknad och de som har försökt att hitta en hyrerätt i de centrala delarna av storstäderna Stockholm och Göteborg kan nog skriva under på att just så är fallet. Svarta pengar under bordet, folk som vägrar ge upp sitt förstahandskontrakt vilket leder till en mängd osäkra andrahandskontrakt osv.

Ett argument för hyresregleringen är att förhindra att bostadsmarknaden inte skall bli segregerad. Det argumentet är dock en gång för alla skjutet i sank. Anna Dreber Almenberg skriver idag på svd.se om en artikel i Ekonomisk debatt nr 6, 2007. Författarna till artikeln har undersökt bostadssegrationen med avseende på ålder, inkomst och härkomst för både bostads- och hyresrätter. Hon skriver:

Föga oväntat hittar författarna ett positivt samband mellan inkomst och attraktiv bostadsadress för bostadsrätter. Mer häpnadsväckande är att de finner ett positivt samband även för hyresrätter. Och sambandet är till och med starkare för hyresrätterna än för bostadsrätterna!

Sådär… hallå politiker säger jag bara! Avreglera hyresmarknaden.