Ja, varför går han hem

Anders Borg alltså. Hos sossar alltså. Enligt Lotta Gröning så går Anders Borg hem hos socialdemokrater. Och inte undra på det – bortsett från förmögenhetsskatten så står han i mångt och mycket för (s)-politik. Alla skattesänkningar skall finansieras. Självklart måste man finansiera allt – men Borg gör det på ett sätt som jag inte är direkt vän av.

Minskar man inkomster så finns det två sätt att finansiera dessa: skaffa nya inkomster alternativt minska på utgifterna. Men i mångt och mycket så löser Borg hela alltet med att just skaffa nya inkomster. Eller inkomster och inkomster – skatt är knappast att betrakta som inkomst. För att det skall räknas som inkomst bör man uträtta något snarare än lagstifta om höjd bensinskatt, tobaksskatt och allt vad det är. Sänkt fastighetsskatt – fint, men om samma människor ändå måste betala sänkningen med ränta på uppskjuten reavinstskatt har man ju inte sänkt skatten direkt

Det jag röstade på var att just sänka skatten – helt. Varför skall vi överhuvudtaget HA en reavinstskatt. Mycket av den vinster är enbart inflation. Ett hus som köptes för 20 år sedan för 100 000:- och nu när det säljs så är det värt 1 000 000:- En vinst på 900 000:- Men hur mycket vinst är det egentligen?

Tycker att om man har bott i samma lägenhet/villa i mer än, säg 5 år, skall man inte behöva betala någon reavinstskatt. Alls – sedan får Anders Borg se till att ”finansiera” det på något annat sätt.