Hycklande FI

På min gamla blogg skrev jag 21/2 2007 följande:

Feministiskt initiativ upphör som politiskt parti. Det fanns tydligen inget intresse att ha ett feministiskt parti i Sverige. Ska vi tolka detta som att feministmen är en ”inte-så-viktig-fråga” – ja, uppenbarligen. Fast undrar om det bara är för syns skull…?

För att få ett statsbidrag får man inte vara politiskt parti, utan endast en folkrörelse. ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt” har beviljat F! 400 000:- i bidrag… nu är F! en folkrörelse – frågan är vad dom är nästa år?

Vända kappan efter bidrags-vinden… heja på! Nu när jag kritiserar detta blir jag säkert anklagad (om det nu är någon som läser) att jag är anti-feminist eller vad det nu heter. Det är inte högt i tak i den debatten tyvärr, så den kommer jag inte att ge mig in i.

Så – vad är dom nu då, nu när det har blivit ”nästa år”. Jodå, då har vinden vänt. F!s styrelse vill ställa upp i EU-parlamentsvalet 2009 samt i riksdagsvalet 2010. Helt plötsligt har ”folkrörelsen” F! (som för övrigt fick 0,68% – 37759 st röster i förra valet) blivit ett parti igen. Och allt detta bara för att 400 000 :- skulle mjölkas ut statskassan. Det är helt enkelt FÖR JÄVLIGT!

Enligt styrelsen har behovet av ett feministiskt alternativ i riksdagen ökat sedan det senaste valet.

Oj, nämen så lägligt. Jag hoppas att F! nu betalar tillbaka de 400 000 :- men det finns nog inte en chans att dom gör. Usch, detta gör mig så frustrerad. Ur förordningen SFS 2006:390 som styr ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt” (DFFASFKOOJ) bidrag:

6 § Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses denna förordning partier som är representerade i riksdagen samt föreningar om avser att under särskild beteckning ställa upp i allmänt val.

och vidare:

18 § Delegationen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag
om:
1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
eller om bidraget av annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,
2. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag
som avses i 14 eller 15 §, eller
4. villkor i beslutet inte har uppfyllts.

Personligen tror jag att det inte kommer att hända en smack i denna fråga. Media kommer INTE att upp det. DFFASFKOOJ kommer INTE att göra något åt det. F! kommer definitivt INTE att göra något åt det.

Välkommen till Sverige!

[SvD] [DN] [GP] [Artikel 19]