Diskriminering gäller alla

En kille fick inte anställning hos Södertörns Brandförsvar eftersom han var en vit man. Centrum för Rättvisa har nu drivit fallet och Simon får nu 100 000:- som plåster på såren.

Skall vi kunna döma för diskriminering, skall detta gälla för alla.

PS. Hur många tror att detta kommer att skrivas om i ”vanliga medier” DS.