Aftonbladet erkänner – regeringens Robin Hook-politik

Aftonbladet rapporterar om regeringens ”0rättvisa” politik, bättre förklarad av Den hälsosamme ekonomisten:

Vill man generalisera har ersättningarna i sjukförsäkringen alltså höjts för de personer som har lägst ersättning (120 000 förtidspensionärer) och sänkts något för de personer som har högst ersättning. För de allra flesta – som finns däremellan – har ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen inte förändrats alls.

[…]

Hur förklarar man då att kostnaderna för sjukförsäkringen har halverats sedan 2006? Ja, den enkla förklaringen är att färre är sjukskrivna under kortare tid. Och det finns tre viktiga förklaringar till detta:
1) Attityderna har förändrats.
2) Sjukvården arbetar mer aktivt med sjukskrivna.
3) Arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden tidigare än förut.

Hoppas att detta verkligen kommer fram i debatten fram till valet nästa år. Går S-V-MP till val på automatisk förtidspension?