Helt rätt angående sjukförsäkringarna

Läs Mary X Jensens och Gunnar Axéns inlägg om den nya sjukförsäkringen. Krigsrubrikerna i kvällstidningarna har ingen egentlig grund och oroar folk helt i onödan. Men det blir väl så när det är fel regering…

Mary:

Förra sommaren var det samma typ av skrämsel. Det faller på sin egen orimlighet att allvarligt sjuka människor inte ska få behålla sin sjuksförsäkring i ett civiliserat samhälle. Problemet är många gånger dels att det presenteras med stor dramatik i tidningarna och dels att alla människor inte är experter på att hantera den byråkratiska processen.

Gunnar:

Jämförelsen med den prognos som dagens nyhet baseras på är förvisso inte helt klockren, men den visar att prognoser är prognoser och när de dras till sin spets i medias jakt på braskande nyhetsrubriker så riskerar många människor, ofta i redan utsatta situationer, att oroas mer än nödvändigt. Det som media utmålar som drastiskt och skrämmande behöver inte alltid bli så i slutänden. De personer som dagens rubriker handlar om är de som har en tidsbegränsad sjukersättning som löper ut efter det kommande årsskiftet. För dessa personer finns det några olika alternativ. Antingen har man en permanent nedsatt arbetsförmåga och då beviljas men icke tidsbegränsad sjukersättning, det som i dagligt tal kallas för förtidspension, eller så har man återfått arbetsförmågan (det är ju det som varit tanken att man ska få under tiden med en tidsbegränsad sjukersättning) och då ska man få stöd av arbetsförmedlingen att komma tillbaka i arbete.

intressant?