Det finns också indirekta pengar

Sveriges kommuner får nu ett tillskott på ca 2,3 miljoner eftersom försäkringspremierna sänks på grund av den minskade sjukfrånvaron. För oppositionens del räknas bara direkta bidrag, men i verkliga världen kan pengar komma indirekt. Dessutom så premieras arbete med att minska sjukfrånvaron, vilket gör att man får ett ekonomiskt incitament att fortsätta jobba med detta.

Det är uppenbarligen svårt med ekonomi – för vissa.