Att skrämmas fungerar dock

Efter regeringens förändringar av sjukförsäkringen har vi hört skräcksiffror på hur många som ligger i farozonen att bli utförsäkrade. Deras sista utväg är då socialbidrag. Dock har skräcksiffrorna kommit på skam – förstås. Oppositionen har skrämts med 77 000 personer. Det blev istället – 28 stycken.

Nu har Försäkringskassan utvärderat förändringarna sedan de trätt ikraft. Av de sjukskrivna som utförsäkrades har 73 procent arbete, 11 procent är arbetssökande och ungefär lika många sjukskrivna på nytt. Endast en procent av de långtidssjukskrivna vars sjukpenning upphörde i januari i år har i dag socialbidrag från kommunen.

Har skrivit om detta tidigare. Det som är problemet med prognoser – dom är statiska. Dom räknar aldrig med att det faktiskt händer något bättre med personerna på väg fram mot ”slutet”. Vi undrar