Alla skall med – förutom kärnfamiljen

Den röd-gröna oppositionen skriver idag på Aftonbladet om att den traditionella familjepolitiken skall skrotas. Men som Den Hälsosamme Ekonomisten skriver:

Problemet är möjligen att man inte är helt konsekventa. Det finns nämligen en familjetyp som alls inte tolereras och det är kärnfamiljen med ensamförsörjande make/man och en hemmafru.

Varför ska exempelvis barnomsorgssubventioner bara utgå om man väljer det familjemönster som Mona Sahlin tycker är lämpligt? Vore det inte rimligt att ha lite konkurrensneutralitet här? Kommunalt vårdnadsbidrag? Verklig tolerans är nämligen att även tolerera sådant som man inte själv tycker om.

Troligtvis håller inte Mona Sahlin med i detta… Men antagligen är det väl så att politiker vet vad som är bäst för Sveriges barnfamiljer, inte familjerna själva.