Släpp fångarna fria…

SvD skriver idag om en ganska berättigad fråga – hur blir det med rättspolitiken om de röd-gröna vinner:

Om Mona Sahlin (S) blir statsminister 2010 är riksdagsledamoten Alice Åström (V) sannolik som justitieminister. Alice Åström är idag förste vice ordförande för Vänsterpartiet och profilerad som rättspolitisk debattör.

[..]

Vänsterpartiet har de mest genomarbetade förslagen i sak och lägger redan nu fram skarpa lagförslag. Mycket konkret är kravet på ett återinföra halvtidsfrigivningen och slopa livstidsstraffet. Det är förslag som i all praktik kraftigt minskar straffen för till exempel våldsbrott som misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.

Jag är mycket tveksam till att det är detta som samhället behöver idag – straffhalvering för brott mot individer. Detta är de mest fasansfulla brott, långt värre än skattebrott och narkotikabrott vilka blott är brott mot staten (dom drabbar nämligen ingen individ direkt). Detta är en fråga som bör väckas innan valet 2010.