Alla pengar skall gå till staten

Idag firar vi ”skattefridagen”. Den inkomst vi har haft sedan 1 januari har fram till denna dag tillfallit staten – från idag fram till årskiftet får vi behålla den vi tjänar. Att den infaller såhär sent på året är ett bevis på att vi betalar väldigt mycket skatt. Väääldigt mycket skatt, faktiskt mest i världen. Stora delar av vårt manöverutrymme genom livet beskattas bort. Trots detta har regeringen gjort så att vi har fått några fler dagar som vi arbetar för oss själva. Under Göran Perssons tid infann sig dagen den 8 augusti.

De som gör som staten tycker (skaffar barn som man snabbt placerar i kommunal dagis och förskola osv) kanske tjänar på systemet, vi andra som kanske vill göra mer aktiva val får oftast betala mer. Och pengarna som kommer på avvägar genom stat, kommun och landsting försvinner ibland i väg på avdrift – till resor till ”vänskapsstäder”, ishallar, konstmuseer, hattmuseer, badhus, basebollsplaner. Trots att inte underlag finns. Trots att man i samma kommuner drar in på äldrevården. Och sjukvården.

Vissa tycker att det är en hemsk dag att fira. Symboliken att man nu arbetar för sitt eget liv finns det ingen förståelse för alls. Mario på s-bloggar är en sådan:

”Skattefridagen” är den dag på året då alla friska löntagares skatter blivit betalda om den totala skattebördan fördelas från årets början. Från och med idag betalar såldes ingen löntagare skatt.
De som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd från samhället ¬– sjuka, arbetslösa, vårdkrävande, handikappade och barnen – är fr.o.m. idag utrotade och finns inte med i Skattebetalarnas elitistiska värld. Alla samhällsinsatser på infrastruktur, försvar, rättsväsende, vård, skola och omsorg upphör i dag. SvD:s ledarredaktion hyllar detta.
Eliten håller ihop mot resten av folket.

Vad han får ”utrotade” ifrån vet jag inte. Dom borde klara sig bra på de pengar som vi i ”eliten” har betalat in hittills. Eller så får man helt enkelt tolka Marios resonemang som att han är för ett skattetryck på 100%. Själv tycker jag att Mario själv är med i en elit som är betald av de människor, vars arbete han nu bespottar. Han unnar alltså inte de människor som jobbar ihop han och hans partis inkomster rätt i ansiktet. Elit, eller hur var det?