Värdeladdade ord

Angående bonus i vården:

Det talas om bonussystem inom vården. Det första man kan fråga sig är varför begreppet bonus används unisont när man talar om läkare och sjuksköterskor, men ackord lika unisont när man talar om arbetare inom byggnads- och industrisektorn, brevbärare och sopåkare?

Bonus och ackord är samma sak. En rörlig lönedel som utfaller i tid eller pengar när man hinner med mer än det som ligger i botten för grundlönen. Skillnaden mellan bonus och ackord är en skillnad i associationer och laddning.

Precis så… vilka ord man väljer är oerhört viktigt och att det är bra att någon tar upp detta. Det viktigaste borde ju – oavsett om det är människor eller hus man reparerar – att man får bästa kvalitet för minsta möjliga pengar.