Varför skall konsten undantas

Man förstår varför ”konst” är inledningen på ”konstig”. Ibland undrar man ju nämligen hur det står till i skallen på konstinbitna. Konstproffessor Gertrud Sanwvist närmare bestämt.

Vi tycker att konst är en oumbärlig del av samhället och en omistlig del av yttrandefriheten. Jag tror att många människor håller med oss.

Visst, det får jag ju hålla med om. Om man skall få säga vad man vill (bara man inte kränker HBT-personer, kvinnor, barn, invandrare och diverse andra grupper) så får man självklart måla, skulptera och skapa konst hur man vill.

Ska ett sådant eventuellt olagligt eller etiskt problematiskt verk godkännas som examensarbete? Här spelar svåra avvägningar in. Traditionellt examinerar konsthögskolor ett konstverk i förhållande till dess konstnärliga relevans. Jag menar att detta är en viktig och nödvändig hållning.  Annars riskerar skolorna själva att urholka  yttrandefriheten. Vår uppgift är inte polisiär.

Gertrud – jag menar att detta är helt uppåt väggarna. Vilka svåra avvägningar? Den avvägningen har redan gjorts eftersom vi har stiftat lagar om det och om det eventuellt uppstår några tvivel så har vi domstolar som skall lösa de problemen åt oss.

Jämför en läkarstuderande som mördar människor för att bedriva någon teori om – säg – kroppens reaktion nära dödsögonblicket. Hade ett sådant arbete godkänts? För att vara diplomatiskt – inte en chans i helvete. Att konsten självskivet sätter sig över lagen på detta sätt är absurt.

Skattebetalarna får dessutom bära den dubbla bördan. Inte nog med att vi får betala pengar till Konstfack, nej, vi skall också betala reparationen av skadegörelsen som uppkommer vid dessa fantastiska installationer. Skäms ta mig fan!

Dick Erixon tar resonemanget lite längre:

Eller så här: eftersom konst ska vara fri enligt konsthögskolorna, är inte det som ”produceras” på skattefinansierade konstskolor att betrakta som konst. Det är beställningsverk av staten. För att elevernas arbete ska vara konst, måste de skapas utan statliga mutor.

Alltså: befria konsten — dra in alla statsmedel till konsthögkolorna!

Agree!