Är det sånt här vi vill ha?

(S) har kommit med lite ny politik. Tyvärr är problemen två stycken

1. Luciano Astudillo – suck, jag orkar inte med denna man. Men, vad värre är…

2…

Vårt uppdrag har aldrig varit att titta på pengar utan på förslag till förbättringar. Det kommer att kosta

Läs den passagen igen. ”…aldrig titta på pengar…”, ”Det kommer att kosta”. Men sådan oppositionspolitik behöver regeringen inga valarbetare.

[DN] [Johan Ingerö