Som sagt – lägg ner

Folkpartiet i Nacka presentera en lista på 100 myndigheter som regeringen borde fundera över. Behövs dom? Kan någon annan göra det istället? Hur mycket kostar det för vilken nytta?

Mina personliga favoriter är:
– ALKOHOL- OCH LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN
– ARVFONDSDELEGATIONEN
– FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
– FORSKARSKATTENÄMNDEN
– HARPSUNDSNÄMNDEN
– INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE
– LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN
– MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING
– NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR
– NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR

Och det finns lika många till… undrar varför Sverige har världens näst högsta skattetryck?

[FP Nacka]