Helt rätt med (m) integrationspolitik

Invandrarfrågan är som alltid het i Sverige. Och ”het” innebär att varje försök till att ställa krav på personer som kommer hit är självklart ”flörtande med Sverigedemokraterna”. Allt enligt Viktoria Palm från social-”kommunarrest för invandrar”-demokraterna.

Den är en osmaklig ton som påminner om Sverigedemokraternas retorik. Den är dessutom svepande och innehåller inga egentliga förslag, bara en retorik som utgår från att människor som kommer hit inte vill göra rätt för sig

Retorik har alla politiker om nu inte Viktoria har märkt det. Hon kanske skall börja med att lyssna på sin egna partiledare, Mona ”svepande” Sahlin? Att hon sedan vill klistra (sd) över i högerblocket är ju självklart, ur ett oppositions-politiskt perspektiv.

Men förslaget i sig då? Det är klart att vi skall ställa krav på de som kommer hit, precis likadant som vi skall ställa krav på medborgarna i landet (inte bryta mot lagen), barn (skolplikt), arbetslösa (gå till Arbetsförmedlingen), arbetare (betala skatt) osv, osv… man mår bra av krav och det betyder inte alls att man ”utgår från att folk inte vill”. Anser någon att några andra skall försörja en så måste man ställa krav tillbaks. Friheten i förslaget är självklart:

Så länge du på lagliga medel försörjer dig själv, då har vi inga andra
synpunkter på var du ska bo än vad vi har på andra medborgare. Men när
du begär att vi ska försörja dig då har vi väldigt starka synpunkter på
var du ska bo

Att ställa krav ÄR att bry sig oavsett vad vänstern säger, till viss gräns självklart. Men uppenbarligen har ”låt-gå”-integrationen inte fungerat speciellt bra, så det är dags att prova ett nytt recept.

Ulf Kristersson (m) biter i slutet ifrån ordentligt:

Trams. Det går inte att vidröra den här frågan över huvud taget utan
att man anklagas för att springa Sverigedemokraternas ärenden. Hela
andemeningen i vår artikel är att göra det lättare för Sverige att ha
en omfattande och framgångsrik invandringspolitik.

[DN Debatt] [SvD » Inrikes » ”Billström använder sd-retorik”] [SvD] [SvD]