Supporter till (s)

Maria Abrahamsson skriver idag att (s) strategi för att värva medlemmar är att de redan befintliga medlemmarna skall värva ”supporters”. Inte ändra politik, retorik, kopplingarna till fackförbunden eller liknande – nejdå, vi ska får in mer folk. Sen hur aktiva dom är det är av underordnad rang.

En reklamfilm går upp nästa vecka på biograferna och att döma av smygvisningen är temat trängsel på läktaren, burop och visslingar. Av det kan jag inte dra någon annan slutsats än att svensk socialdemokrati vill liknas vid ett – fotbollslag. Laget är viktigare än jaget, löd också Mona Sahlins kollektivistiska paroll som nyvald partiordförande.

Kan det inte vara så att även (s) sitter på läktaren och buar, kasta slagord och skäller på domaren? Förslagen och retoriken från Sveavägen 68 ligger oftast på samma interlektuella nivå tycker jag.

[SvD]