Bästa frågan – varför bara nu?

Lyssnade på radion där chefen för ”strategisk kommunikation” på försvaret fick försvara sig angående den informationsfilm som försvaret har skickat ut till 32 000 personer till en kostnad av 3,6 miljoner kronor. Många inom försvaret har klagat på detta, med tanke på alla sparkrav som finns.

I slutet av den korta intervjun frågar reporten: ”Är detta ett lämplig sätt att spendera skattepengar på?”. Tänk om den frågan kunna ställas i viktigare frågor än just denna: fritt inträde på museer, fittbyxkurser på Malmö Kvinnohögskola, ABF-kurser i facklig cirkelverksamhet, flytten mellan Bryssel och Strasbourg eller politikers ganska häftiga (och orubbliga) avgångsvederlag.