Att skrämmas fungerar dock

Efter regeringens förändringar av sjukförsäkringen har vi hört skräcksiffror på hur många som ligger i farozonen att bli utförsäkrade. Deras sista utväg är då socialbidrag. Dock har skräcksiffrorna kommit på skam – förstås. Oppositionen har skrämts med 77 000 personer. Det blev istället – 28 stycken.

Nu har Försäkringskassan utvärderat förändringarna sedan de trätt ikraft. Av de sjukskrivna som utförsäkrades har 73 procent arbete, 11 procent är arbetssökande och ungefär lika många sjukskrivna på nytt. Endast en procent av de långtidssjukskrivna vars sjukpenning upphörde i januari i år har i dag socialbidrag från kommunen.

Har skrivit om detta tidigare. Det som är problemet med prognoser – dom är statiska. Dom räknar aldrig med att det faktiskt händer något bättre med personerna på väg fram mot ”slutet”. Vi undrar

Helt rätt angående sjukförsäkringarna

Läs Mary X Jensens och Gunnar Axéns inlägg om den nya sjukförsäkringen. Krigsrubrikerna i kvällstidningarna har ingen egentlig grund och oroar folk helt i onödan. Men det blir väl så när det är fel regering…

Mary:

Förra sommaren var det samma typ av skrämsel. Det faller på sin egen orimlighet att allvarligt sjuka människor inte ska få behålla sin sjuksförsäkring i ett civiliserat samhälle. Problemet är många gånger dels att det presenteras med stor dramatik i tidningarna och dels att alla människor inte är experter på att hantera den byråkratiska processen.

Gunnar:

Jämförelsen med den prognos som dagens nyhet baseras på är förvisso inte helt klockren, men den visar att prognoser är prognoser och när de dras till sin spets i medias jakt på braskande nyhetsrubriker så riskerar många människor, ofta i redan utsatta situationer, att oroas mer än nödvändigt. Det som media utmålar som drastiskt och skrämmande behöver inte alltid bli så i slutänden. De personer som dagens rubriker handlar om är de som har en tidsbegränsad sjukersättning som löper ut efter det kommande årsskiftet. För dessa personer finns det några olika alternativ. Antingen har man en permanent nedsatt arbetsförmåga och då beviljas men icke tidsbegränsad sjukersättning, det som i dagligt tal kallas för förtidspension, eller så har man återfått arbetsförmågan (det är ju det som varit tanken att man ska få under tiden med en tidsbegränsad sjukersättning) och då ska man få stöd av arbetsförmedlingen att komma tillbaka i arbete.

intressant?

Mycket rök men lite eld

Då var det minsann soppkök på tapeten, innan årskiftet 2008/2009. Trots att antalet var häften av vad den tidigare regeringen utförsäkrade – men då UTAN soppkök. Men det blev inte så många som utförsäkrades. Det talades om skräcksiffor då och antagligen kommer det att bli samma visa igen. Mycket prat och lite utförsäkring alltså. Från DN när det begav sig:

Enligt Försäkringskassans bedömning kommer 77.000 personer att ha varit sjukskrivna i 180 dagar den 1 januari. Enligt de nya reglerna kommer deras arbetsförmåga därför att ”prövas mot hela arbetsmarknaden”.

Skräcksiffrorna i dagens artikel är just bara det – skräcksiffror. Verkligheten kommer åter igen att vara ljusare och bättre… Av siffrornas 77 000 personer blev det – 49. Stycken… drygt 0,6 promille alltså. Med samma utslag – eller varför inte, säg det dubbla (!) så borde det nu alltså bli 32 stycken. Ajajaj..

Fler bloggar om detta: intressant.se/intressant