Jante lever!

Via Fredrik Segerfeldt hittar jag detta.

Låt oss tänka lite på vad det är Lenas skriver. Det är alltså olyckligt att en människa har råd med en flaska champagne på en uteservering, eftersom det är en social handling. Man ska inte få konsumerar något publikt, i alla fall inte något som alla andra inte också har råd med. Man ska inte visa att man har gjort något med ett värde, som någon annan funnit så värdefullt att han eller hon har velat betala henne så mycket att det räcker till skumpa på krogen.

Och helst av allt ska sådant beteende motverkas med politikens våld, det vill säga pengarna ska tas från människan, inte primärt för att andra behöver dem bättre, utan för att själva företeelsen att någon kan köpa sig en flaska champagne på en uteservering är så obehaglig att den inte bör förekomma.

Läs hela.