Nej, kapitalismen gör det BÄTTRE

Att vi har en ekonomisk kris kan väl knappast ha undgått någon och att detta skulle spilla över på de fattigaste är tyvärr något som knappast förvånar. Dock skall man komma ihåg att i det stora hela så är kapitalismen något GOTT som RÄDDAR människor och gör det generellt BÄTTRE. Bloggen Bent skriver bra på sin blogg:

Det blir färre och färre fattiga. Människor lever längre och längre. Allt flera utbildar sig, och det gäller både män och kvinnor. Människor är friskare än någonsin, och det har aldrig förut varit så få krig i världen. Allt tack vare kapitalismen.

De länder där fattigdomen dröjer sig kvar, det är i de länder som socialisterna vill att vi mera ska efterlikna. Det är södra Afrika där man fortfarande dras med de misslyckade socialistiska experimenten i t.ex. Tanzania och Zimbabwe och Zambia.

I länder där man har liberaliserat ekonomin, ökat graden av kapitalism, där går det tack och lov bättre – och det är ju tur för världens fattiga att det är så, för kapitalismen är hoppet för dem.

Utrotandet av världsfattigdomen, äntligen, kräver mera kapitalism och frihandel. De gamla metoderna i de misslyckade socialistenklaverna ska inte få hålla kvar människor i hunger och elände längre.

Just så. Det kan ju heller inte undgå någon att de flesta länder – och dess invånare – i världen har fått det bättre under de senaste decenierna. De länder som inte har det är de som fortfarande inte har demokrati, som styrs av diktatorer och som på många sätt har en centralreglerad ekonomi.

Vad det gäller matfrågan har vi i väst mycket att se över. Våra – framförallt EU – skyddstullar kombinerat med subventioner till jordbruket gör att vi krossar lokala marknader i många fattiga länder. Lokala bönder kan inte sälja sina varor eftersom dessa är för dyra och istället få syssla med självhushållning och lita på stöd från världen. Istället för att en bonde kan försölja sin familj genom att sälja grödor till andra. Dessa behöver då inte lägga tid åt att bruka jord, utan kan istället gör andra saker: producera andra produkter, gå i skola, fortbilda sig osv. Det är så man bygger ett samhälle. Det är kapitalism och det är dit vi måste sträva!

Gå in på Gapminder.org och välj ”Gapminder World”. Ta vilken ”bra” parameter (alltså inte dödfalls i bröstcancer, men gärna andel med bröstcancer som överlever) som helst på Y-axel och ”Income per person (GDP/capita)”. Tryck ”Play”. Bubblorna representerar ett land – i stort sätt samtliga går höger-upp på axeln. Ju mer pengar vi har, ju bättre mår vi, ju mer studerar vi och på högre nivå. Detta är kapitalism i siffror. Världen bli bättre!