Svenska folket om EU

Christofer Fjellner (Europapalamentariker för moderaterna) sätter fingret på något mycket viktigt i sin blogg:

Det är något tragiskt, men Strasbourgflytten brukar vara något av det första som kommer upp när jag diskuterar uppdraget som Europaparlamentariker. Kunskapen om hur beslut fattas i Europaparlamentet och vilken betydelse besluten har i den svenska vardagen är oroväckande eftersatt, men de allra flesta känner till flyttcirkusen.

Och precis såhär ser vi på EU. Vi vet om böjda gurkor  och om flyttlass, men inte vem  som  stiftar lagarna. Inte undra på att valdeltagandet är högre.