För övrigt anser jag att…

Man bör läsa Enligt min Humla, inte för ämnet som han skriver om (Jan Giullo) utan hans off-topic i slutet:

För övrigt anser jag att varje fotbollsspelare som ligger och vrider sig i plågor ska bäras ut på bår. Om spelaren reser sig upp när båren väl kommit in på planen ska man använda båren till att slå ner honom och därefter binda fast honom i den, slänga in honom i en ambulans och köra honom till närmaste akutmottagning. Om spelaren efter undersökning bedöms frisk ska det stå honom fritt att återvända till matchen för egen maskin, om han hinner. Så tror jag att vi kan få ett stopp på filmningar och italienska ligan.

Asgarv!