Aftonbladet erkänner – regeringens Robin Hook-politik

Aftonbladet rapporterar om regeringens ”0rättvisa” politik, bättre förklarad av Den hälsosamme ekonomisten:

Vill man generalisera har ersättningarna i sjukförsäkringen alltså höjts för de personer som har lägst ersättning (120 000 förtidspensionärer) och sänkts något för de personer som har högst ersättning. För de allra flesta – som finns däremellan – har ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen inte förändrats alls.

[…]

Hur förklarar man då att kostnaderna för sjukförsäkringen har halverats sedan 2006? Ja, den enkla förklaringen är att färre är sjukskrivna under kortare tid. Och det finns tre viktiga förklaringar till detta:
1) Attityderna har förändrats.
2) Sjukvården arbetar mer aktivt med sjukskrivna.
3) Arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden tidigare än förut.

Hoppas att detta verkligen kommer fram i debatten fram till valet nästa år. Går S-V-MP till val på automatisk förtidspension?

Rörligt är bäst

I alla fall när det gäller växelkurser. Det är på grund av detta som jag är väldigt mycket emot Euron. Länder är olika, politiskt och ekonomiskt. Vi har olika slags basindustrier och vi drabbas på olika sätt och olika hårt under en lågkonjuktur. Därför skall vi inte ha Euron – den bakbinder oss.

Effekterna av de stora underskotten i bytesbalansen framgår tydligt av nästa figur, som visar tillväxten i samma länder. Medan kapitalet flödar ut igen från de baltiska staterna, med förfärande ekonomiska konsekvenser, händer ingenting speciellt i Polen. En liten ekonomisk svacka blir det förstås – av ungefär samma storleksordning som i Sverige. Men ingen ekonomisk katastrof.

Hittat hos Den Hälsosamme Ekonomisten.

Var det bättre förr?

Den hälsosamme ekonomisten delar med sig av lite ljus i lågkonjunkturens Sverige:

Tja, den öppna arbetslösheten uppgår nu till 246 000 personer, 3 000 fler än 2006. Medan antalet personer i konjunkturberoende program uppgår till 121 000, vilket faktiskt är 1 000 färre än 2006.

Men ungdomsarbetslösheten då? Det talas ju om en katastrofal situation för landets unga. Och visst, den ligger på ganska exakt 50 000 personer. Alldeles för högt. Fast år 2006 var antalet arbetslösa ungdomar 48 000, bara 2 000 färre.

Fast nog ökar väl arbetslösheten i rasande takt ändå? Nja, säsongsrensar man ungdomsarbetslösheten var den som störst i vecka 17. Sedan dess har den faktiskt minskat.

Sjukskrivningarna har minskat från 200 000 år 2006 till 122 000 i dag. Antalet förtidspensionärer hade ökat kontinuerligt sedan 1970. Men efter tre år med Alliansen har antalet minskat från 556 000 till 510 000. Efter denna sommar kommer antalet att understiga en halv miljon. Sist det hände var 2004.

Ju förr, dessto bättre? Knappast – bättre med den nuvarande regeringen än den förra.