Är du inte med os(S) är du emot oss…

Detta är sinnessjukt… en person har blivit utslängd av Transport för att han är aktiv inom (KD). Anledningen till detta är enligt honom själv:

Min kritik av att facket subventionerar medlemskap i Socialdemokraterna kan ha bidragit

När det diskuteras om fackens obehagliga samröre med (S) så slängs frågan tillbaks – gå med och ändra på det då! Nu har Joakim Widell gjort det – och blir så utslängd. Det verkar nästan som att facket MÅSTE höra ihop med (S) för att få det att fungera. Någon annan förklaring kan jag inte se…

Att föreningar skapar regler för hur man skall drivas och vilka personer som får vara med eller inte ger jag blanka f*n i. Så länge dom inte bryter mot lagen, det är frivilligt att vara med och gå ur, har makt över andra människor än dom som dom representerar och inte ånjuter några privilegier från statsmakten. Facket bryter tyvärr mot de tre sistnämda och arbetar dessutom hårt med att slänga ut exempelvis letter från Sverige.

Bättre då med mitt fackförbund – Ledarna via Sjöbefälsförbundet. Denna organisation är partipolitiskt oberoende och slår åt alla håll. När det väl slås, vilket inte är så mycket. Man jobbar istället FÖR sina medlemmar, snarare än emot någon motståndare. Förbundet tillämpar dessutom sifferlösa avtal sedan 15 år tillbaks vilket gör att man får en lokal löneförhandling vilket både företag och de anställda tjänar på.

När tror ni Transport och Byggnads når dit?