Är nyheterna verkligen vänstervrida

Två moderata riksdagsledamöter har skrivit en motion om att SVTs sändningar granskas ur ett höger-vänster-perspektiv eftersom dom anser att nyheterna mångt och mycket är vänstervinklade. Det kan man stundtals hålla med om i och med att många nyheter och inslag HAR en angreppspunkt från vänster – inte höger. SVT Anna Hedenmo välkomnar granskningen.

Vi har inget att dölja. Granska på! Jag känner mig helt trygg i hur vi jobbar

Anna som nog har stått för den mest vinklade rapporteringen av samtliga statstelevisionsprogramledare. Problemet är nog inte att SVT i sig är direkt vänstervridet, problemet är nog att hela Sverige är det. Finns det något i samhället som vi inte tycker om – då kräver vi direkt att politikerna skall göra något åt det. Det skall tillrättaläggas och detaljregleras utan att någon faktiskt ställer sig frågan – skall någon annan verkligen bestämma över medborgarnas vardag?

Motionen lär inte gå igenom och jag vill nog inte se någon kommission som löpande granskar SVT (det har vi den sk. Granskningsnämnden till) men det kanske leder till att diskussionen om den sk. ”fria televisionen” väcks till liv igen…