Information ang. bolånekrisen

För dig som är intresserad om bolånekrisen och kanske känner att man inte riktigt får reda på allt genom att läsa Aftonbladet så kan man med fördel ta del av vad Dick Erixon skriver:

Den startade 1995 med lagstiftningen “Community Reinvestment Act”, där banker och låneinstitut stimulerades att ge lån utan säkerhet till människor som inte hade inkomster nog att betala räntor och amorteringar. Demokratiska partiet var pådrivande och Bill Clinton var president

Vidare skriver han i ett annat inlägg:

Bolån till de som inte kunde betala varesig amortering eller ränta
var en fördelningspolitik som bekostades med bankernas trovärdighet.
Det är en socialistisk politik i det fördolda.

Bara politiker kan fatta så korkade beslut. Bara poliiker.

Ibland måste man leta för att få reda på orsakerna.

[Bolånekrisens orsaker: se kortdokumentär] [Socialistisk politik orsakade finanskrisen]