Gillar idéen

förutom det att det skall vara obligatorisk. Och när man flyttar ansvar från ett ställe (A-kassa / kommun) så skall självklart skatte HÖJAS, ingen ”skatteväxling” här inte. Stön… ”Men det är ju bara en halv procent” – en halv procent mindre frihet för folket ovanpå de 53% som vi redan har, nä tack.

Att det sedan skall bli obligatoriskt begriper jag inte heller – frihet var det väl. Peter Eriksson ser det självklart som problematiskt att 400 000 har lämnat A-kassan. Har det överhuvudtaget gjorts någon undersökning på VARFÖR dom lämnar A-kassan? Kanske ett helt frivilligt val – jag är av egen fri vilja INTE med i A-kassan. Dyrare har det blivit ja, men om man inte vill betala den avgift som man gör för det som man faktiskt får, ja då behöver man inte vara med. För A-kassan ÄR generös, det kan vi inte säga något annat om.

Att slå samma FK, A-kassa och socialbidrag till en enhet är bara till gagn för medborgarna. Samordnad administration, snabbare (?) beslutsvägar när man ”hoppar” mellan försäkringarna, eftersom ens dossier aldrig behöver byta myndighet och dessutom svårare att prångla ut fler olika typer av bidrag samtidigt.

Ett steg i rätt riktning. Synd bara att (mp) hann först, någon av regeringspartierna borde väl ha kläckt denna idé tidigare!

[DN]