Bara rika utnyttjar RUT-avdraget…

Att inte detta har bemötts av någon – t.ex. regeringen. Menmen, Baccus gör sitt för att hjälpa till. Denna gången har han dock fått lite hjälp från SR. Detta är hur många hushåll som har beviljats RUT-avdrag:

  • 22.338 personer med en inkomst under 200.000 kr, eller 24,2%.
  • 43.134 personer med en inkomst mellan 200 – 400.000 kr, eller 46,4%.
  • 26.993 personer där inkomsten översteg 499.000 kr, eller 29,2%

”Bara de rika”, när faktiskt 70,6% har gått till de sk. ”låg- och medelinkomsttagarna”. Fast med oppositionens gränsdragning så är ju alla med heltidsjobb i stort sätt höginkomsttagare.

Uppdatering: Helle Klein är sur. Egentligen borde man jämföra med HELA befolkningen – inte bara de som verkligen utnyttjar bidraget. Då blir nämligen de 22.338 bara 6 promille av alla med en årsinkomst under 200 tkr. Men om man klagar på att bidraget utnyttjas av ”de rika” kan man väl inte mäta hur många som överhuvudtaget använder det. Man läser tydligen ingen matematik på prästutbildningen…