Bilister – se upp!

HaX och även Apelsineld rapporterar om nästa 1984-idé, denna gången från Holland.

Each vehicle will be equipped with a GPS device that tracks how many kilometres are driven and when and where. This data will be then be sent to a collection agency that will send out the bill,” the transport ministry said in a statement.

Om man nu vill beskatta fordonen efter kilometer så varför inte ta mätarställningen vid varje års bilbesiktning, alternativt låta folk själva rapportera in sina siffror. Och varför GPS? Det har ju räckt med en GSM-sändare som en gång i månaden hade skickat antal rullande kilometer till myndigheterna?

Anledningen verkar i alla fall vara att man vill kunna beskatta koldioxidutsläppen genom att registrera antalet kilometer som en bil rullar. Som om inte en Skoda drar mindre än en Nissan King Cab? Vill man beskatta CO2 så görs det bäst via bränslet. Detta är ingen miljö-/beskattningslag – detta är en övervakningslag.