Rörligt är bäst

I alla fall när det gäller växelkurser. Det är på grund av detta som jag är väldigt mycket emot Euron. Länder är olika, politiskt och ekonomiskt. Vi har olika slags basindustrier och vi drabbas på olika sätt och olika hårt under en lågkonjuktur. Därför skall vi inte ha Euron – den bakbinder oss.

Effekterna av de stora underskotten i bytesbalansen framgår tydligt av nästa figur, som visar tillväxten i samma länder. Medan kapitalet flödar ut igen från de baltiska staterna, med förfärande ekonomiska konsekvenser, händer ingenting speciellt i Polen. En liten ekonomisk svacka blir det förstås – av ungefär samma storleksordning som i Sverige. Men ingen ekonomisk katastrof.

Hittat hos Den Hälsosamme Ekonomisten.