LAS, LAS, LAS

LAS (Lagen om AnställningsSkydd) har diskuterats flitigt på sistonde. Det börjar helt enkelt röra på sig och det är inte en sekund för sent. PJ Linder påminner idag om en artikel av Svante Nykander:

Las var en förgiftad gåva till löntagarna” lyder rubriken på Nycanders artikel.

Under den svenska modellens glansperiod fanns ingen lag. Regelverket kring uppsägningar reglerades i huvudavtalet (som slöts i Saltsjöbaden), och frånvaron av lag resulterade inte i kaos och stridigheter.

Precis så. Den sk. ”svenska modellen” förutsätter att politiker INTE lägger sig i arbetsmarknadens förehavanden. Dock tillkom LAS under Sveriges mörkrödaste tider och är kort och gott ett statligt ingrepp i arbetsmarknaden. Dags att återuppliva den svenska modellen?