Stackars alla amerikanare som inte har sjukvårdsförsäkring – eller?

Hos Dick Erixon kan man läsa om en annan bild än den svenska om amerikansk sjukvård:

18 miljoner: Jag har råd, men vill inte ha någon.
8,4 miljoner: Jag är mellan 18-25 år och osårbar.
12,6 miljoner: Jag är illegal invandrare och är inte här.
9,4 miljoner: Jag byter jobb och är bara tillfälligt utan.
8 miljoner: Jag täcks av en, men föräldrarna har inte skrivit in mig.
3,5 miljoner: Jag har rätt till statlig försäkring men har inte skrivit på.

Lägg också på minnet att ingen, enligt lag, får nekas sjukvård. Alla akutmottagningar i USA är skyldiga att ge medicinsk vård till dem som behöver det.

Verkligheten är naturligtvis mer komplicerad än så här, men Ramirez satir förmedlar en poäng som balanserar allt skitsnack, inte minst i Sverige.

Läs hela inlägget.