Kommunerna slösar visa Timbro

Timbro har nu tittat lite närmare på kommunerna och sammanfattar läget i en rapport som stundtals är rent skrämmande läsning:

Vår analys visar att de kommuner som låtit utgifterna skena iväg under de senaste tio åren samtidigt tvingats hålla igen just på välfärdens kärnområden.

De mest slösaktiga kommunerna lät sina sammanlagda utgifter öka med mer än 50 procent under åren 1998–2008. De mest sparsamma däremot nöjde sig med mindre än 20 procents ökning. Ändå ökade de spar- samma kommuner resurserna till skolan betydligt mer än de slösaktiga.

Efter denna läsning borde debatten som Tomas Idegaard startade för någon vecka sedan vara avslutad. Kent Persson visar också på hur otroligt lite ansvar kommunen faktiskt tar – Örebros landsting har 6397 miljoner i pensionsskuld, men även då drar (S) ned på inbetalningarna till den samma. Skjuter problemen på framtiden och skyller på staten när ekonomin inte går ihop.

Att kommuner/landsting säger en sak och gör en annan må väl vara hänt, men att helt bekymmerslöst låta kostnaderna skena iväg på detta sätt är helt obegripligt. Jag antar att deras ekonomi granskas av revisorer årligen och att inte en varningsklocka kommer därifrån? Det kanske är dags att göra avkall på kommunernas självstyre eftersom dom uppenbarligen inte klara av det.