Var så god – här är er sk. ”trygghet”

På SvDs Brännpunkt skriver idag Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv om företagens problem med medarbetare som inte klarar av arbetsuppgifterna. 6 av 10 företag säger sig ha detta problem. Trots kompetensutveckling, samtal och allahanda försök från företagets sida så är vissa medarbetare inte intresserade av att utveckla sig och dom kan heller inte tänka sig att lämna sina jobb:

Vad är det då som gör att personer som inte trivs med sitt jobb ändå stannar kvar? TCO frågade härom året personer som velat byta jobb, men inte gjort det, om vad som var det främsta skälet till detta. Det vanligaste svaret var att de är rädda för att hamna sist på turordningslistan på det nya jobbet.

Var så god Vänstern – här har ni er ”sk” trygghet. LAS låser fast människor i jobb som dom inte tycker är roliga. Tråkiga jobb leder inte sällan till sjukskrivningar och stora kostnader för företagen, vilket gör att produkten blir dyrare mot slutkund och i slutändan alltid konsumenterna. Men framförallt blir hela samhället lidande när man har människor vars kompetens utnyttjas på något sätt. Vi har inte råd att ha det på detta sätt… sätt igång nu – skrota LAS!