Regeringen håller vad dom lovar – och det är ett år kvar

Regeringen håller till 2/3 det som har lovat inför valet 2006. Bland annat har man på knappt tre år hunnit med (Expressen):

Sänkt inkomstskatten i tre steg, infört skatterabatt på hushållsnära tjänster, slopat förmögenhetsskatten, halverat arbetsgivaravgiften för unga, förbjudit fosfater i tvättmedel, bytt fiskekvoter mot fiskedagar, skapat en handlingsplan mot våld mot kvinnor, infört nationella prov i tredje klass, fattat beslut om att införa en ny betygsskala, byggt ut speciallärarutbildningen, skärpt antagningsreglerna för högskolan, minskat den politiska styrningen av forskningsanslagen, infört jämställdhetsbonus och kommunalt vårdnadsbidrag, stärkt resurserna inom psykiatrin, genomfört en tandvårdsreform, byggt ut utlandsstyrkan och infört valfrihet i hemtjänsten.

Att en koalitionsregering lyckas med detta är ett styrkebesked. Under (S)-regeringarna under 1990-talet kom man upp i samma siffra – under hela mandatperioden. Regeringen har nu alltså ett år på sig att ”vinna racet”. Får man välja en valfråga som jag defintivt tycker skall vara med så är det värnskatten. En skatt som bevisat är ett nollsummespel, om inte t.o.m. till nackdel för statskassan bör ommedelbart tas bort. Därför känns det extra bra att Folkpartiet skissar på en slogan som ”Hälften kvar”. Man kan alltid hoppas.