Integrationen har missat målet?

Ingerö skiver med anledning av att kvinnor får bada själva i den kommunala badhallen:

”Det är skönt att inte bli uttittad av männen”, säger en av kvinnorna. Hon påminner inte så lite om män som försöker dölja sin bögskräck med formuleringar av typen ”de får väl göra vad de vill så länge de inte taffsar på mig”. I båda fallen handlar det om fördomsfulla människor som utgår från att hela världen står på tur för att taffsa på dem.

Det är inte längre politiskt korrekt att antyda att alla bögar är översexualiserade taffsare. Däremot är det fullt accepterat att som invandrad kvinna hävda att alla män är fluktare. Därför är våra badanläggningar på väg att könssegregeras, i toleransens heliga namn.

Läs hela! Tydligen gäller det olika regler för olika människor – integration någon?