Vad är lösningen då Tomas – fritidsgårdar

Så fort det föreslås hårdare krav i Sverige blir det genast ramaskri från vänsterkanten. Förutom när det gäller att taxera ihjäl ”höginkomsttagare” förstås. Så när Beatrice Ask (M) föreslår att unga brottslingar skall få fotboja istället för fängelse, så tycker naturligtvis inte Tomas Boström (S) om det.

Beatrice Ask måste inse att fotboja är ett alternativ till fängelse, och vi ska inte ha barn i fängelse. Alla undersökningar visar att det är farligt.

Är det inte bättre med alternativ till fängelse än fängelse för de unga? Eller vad föreslår Tomas istället – mer fritidsgårdar?