Gravruna över Sunt förluft

Hittat på Dexion:

Sunt Förnuft föregicks i döden av sina föräldrar,
SANNING och FÖRTROENDE
sin livspartner
GOTT OMDÖME,
dottern ANSVAR och sonen FÖRNUFT.
Sunt Förnuft överlevdes av 4 styvbröder:
“JAG VET MINA RÄTTIGHETER”,
“JAG VILL HA DET NU!”,
“DET ÄR NÅ’N ANNANS FEL” och
“JAG ÄR ETT OFFER”

Tänkvärt i dagar som denna… samtliga nyheter som man läser och tar del av är det faktiskt bara styrbröderna som hörs. Men det rekommenderas att verkligen läsa hela!