Möjligheten är ju hela poängen!

Som Claes Arvidsson skriver idag på SvDs ledarsida:

Poängen är inte att ett visst antal föräldrar ska välja det, utan att
möjligheten för familjerna att välja ökar. Vårdnadsbidraget är en
viktig rättvisereform.

Och han pratar om vårdnadsbidraget. Att familjer nu har möjlighet att få pengar för att vara hemma med sina barn är en viktig reform. Varför skall endast en typ av ”barnvårdnad” (=dagis) subventioneras? Kan inte familjen få bestämma detta själv? Eller väljer dom ”fel” då… Enligt Barbro Hedvall gör dom det iaf.

[SvD] [DN – Barbro Hedvall]