Inget nytt att fartyg går utan utkik

Ja, är det någon som är förvånad? På ett mindre lastfartyg med endast tre matroser (det är dom som går vakt) är det nästan en omöjlighet att få vilotiden att gå runt, samtidigt som man skall ha ”alle man på fötter” vid ankomst (vars tidpunkt man sällan styr över) . Och så ska ju fartygen hållas i ordning också. Har själv sett exempel – antingen med avsaknad av utkik alternativt kreativ bokföring med arbetstidsjournalen. ”Det är klart att ni ska ha lön för timmarna ni gör, men ni får sprida ut dom så att vilotiden går ihop”.

Senast detta var på tapeten så gällde det befälen, men manskapet är det lika ”illa med”. Och det är alltid däcksavdelningen som drabbas… vi (jag är nämligen maskinst) är mer förskonade eftersom vi inte har med fartygets ankomst/avgång att göra på samma sätt. Tekniska chefen samt (eventuellt) en maskinist är den personal som krävs för att köra båten till kaj. Övrig personal är ledig och har då ordinarie arbetstid…

Då sa Sjöfartsverket så här:

Vi tar endast hänsyn till att fartyget ska kunna köras från punkt A till punkt B på ett säkert sätt. Annan verksamhet, som lastning och lossning, ingår inte i vår bedömning

Nu håller dock Sjöfartsverket med och Sten Andersson (Utredningsenheten) säger:

Jag ser den ena olyckan efter den andra som hade kunnat undvikas om man hade varit två på bryggan och vi gissar att antalet kollisioner och grundstötningar skulle minska med cirka 25 procent om reglerna om utkik följdes. Att köra utan utkik är olagligt och man kan åtalas för det

Arbetsgivarna håller inte med och på ett sätt, med all rätt. Problemet är mycket mer förekommande på utländska fartyg – vilket faktiskt pekar på att svensk sjöfart fortfarande håller hög standard när det kommer till säkerhet.