Vi har fått ett nytt avtal

SBF (mitt fackförbund), SFBF samt arbetsgivarsidan SARF har slutit ett nytt avtal för de närmsta tre åren. Och det finns inget som man kan klaga på…

  • Alla löner och lönetillägg höjs med 5,3 % från och med 1 februari 2008.
  • Anställda i tankfartyg större än 3 000 GT får en ytterligare höjning med 4,5 % från och med 1 februari 2008.
  • Anställda i torrlastfartyg större än 3 000 GT får en ytterligare höjning med 2,5 % från och med 1 februari 2008.
  • Alla löner och lönetillägg höjs med ytterligare 5 % från och med 1 februari 2009.
  • Alla löner och lönetillägg höjs med ytterligare 4 % från och med 1 februari 2010.
  • Befäl som varit anställda under hela 2007 har rätt till ett engångsbelopp om 12 000 kronor som kompensation för uteblivet jobbskatteavdrag.

Sedan finns det förstås lite andra paragrafer och extragrejer, men inget som jag orkar ta upp här eller förklara. Men 14,3% på tre år är inte fy skam. Jobbar man på oljetanker blir lönelyftet ännu bättre. Bra förhandlat !